Hovedlogo

Last ned hovedlogo
Kommunevåpenet skal fortrinnsvis brukes i farger, men kan også brukes i sort/hvitt. En kan i slike tilfeller utelate kommunevåpen og kun bruke navnet på kommunen med riktige fonter.

Følgende farger gjelder for kommunevåpenet:

GRØNN:
RGB: 0 – 149 – 52
WEBsafe RGB: 00 – 95 – 34
CMYK: 94 – 0 – 100 – 0

GULL:
RGB: 190 – 159 – 86
WEBsafe RGB: BE – 9F – 56
CMYK: 20 – 30 – 70 – 15

____________________________________________________________________________________________________

 

HOVEDLOGO – FARGER
Last ned horisontalversjon:hovedlogo_farger_h
– for for trykk
– for word/skjerm


Last ned vertikalversjon:hovedlogo_farger_v
– for for trykk
– for word/skjerm

 


HOVEDLOGO – NEGATIV / FARGER

Last ned horisontalversjon:hovedlogo_farger_neg_h
– for for trykk
– for word/skjerm

 

 

Last ned vertikalversjon:hovedlogo_farger_neg_v
– for for trykk
– for word/skjerm

 

HOVEDLOGO – NEGATIV / SORT HVIT RASTER

Last ned horisontalversjon:hovedlogo_sh_neg_raster_h
– for for trykk
– for word/skjerm

 

 

Last ned vertikalversjon:hovedlogo_sh_neg_raster_v
– for for trykk
– for word/skjerm

 

HOVEDLOGO – NEGATIV / SORT HVIT

Last ned horisontalversjon:hovedlogo_sh_neg_h
– for for trykk
– for word/skjerm

 

 

Last ned vertikalversjon:hovedlogo_sh_neg_v
– for for trykk
– for word/skjerm

 

HOVEDLOGO – SORT HVIT RASTER


Last ned horisontalversjon:hovedlogo_sh_raster_h
– for for trykk
– for word/skjerm


Last ned vertikalversjon:hovedlogo_sh_raster_v
– for for trykk
– for word/skjerm

 

HOVEDLOGO – SORT HVIT

hovedlogo_sh_vLast ned horisontalversjon:
– for for trykk
– for word/skjerm


Last ned vertikalversjon:hovedlogo_sh_h
– for for trykk
– for word/skjerm


LOGO SYMBOL

Last ned:Print
– for for trykk
– for word/skjerm