Om profilen

All bruk av profilen (bilder, logoer, elementer) skal skje i tråd med denne profilpresentasjonen og i henhold til Åndsverksloven. Misbruk kan føre til erstatnings- og straffeansvar.

Vår nye rendyrkede profil skal bidra til å skape stolthet og samhold innad i kommunen og gjøre oss mere synlig og lettere gjenkjent utad. Elementene i profilen er nøye utvalgt, definert og satt i system, slik at man i alle sammenhenger framstår enhetlig, tydelig og profesjonell.


PrintKommunevåpen for Rana

Ranas kommunevåpen er tegnet av Gunnar Alm. Det er utført i grønt og gull og symboliserer skogen (det grønne) over bakken, og mineralene (gullet ) under bakken.

Mo bystyre vedtok i 1960 at Gunnar Alms forslag “skogen og mineralene” skulle være byvåpenet for Mo kommune, og etter kommunesammenslutningen i 1964, ble det bestemt at samme symbol uendret skulle være herredsvåpen for Rana kommune

havmannen_lysblaHavmannen
Havmannen er laget av den engelske kunstneren Antony Gormley og inngår som Rana kommune sin skulptur i Skulpturlandskap Nordland . Skulpturen ble avduket 6. mai 1995 og er hugget ut i granitt. Den består av 9 ulike deler, – er ca. 11 m høy og veier ca 60 tonn!

Havmannen står i Ranfjorden utenfor Mo sentrum ca. 15 m fra strandkanten. Vannflaten følger tidevannets forandringer, og i det vannet står på det høyeste, når det opp til figurens lår.

Havmannen er valgt som supplerende symbol til de tradisjonene kommunevåpenet står for. Havmannen er et signal om nyskaping og satsing på ungdom og kultur. Et stolt og oppsiktsvekkende landemerke i Mo i Rana.

Hvorfor en enhetlig profil?
Rana kommune kommuniserer med omverdenen på ulike måter. Og det er klokt å kle denne kommunikasjonen i en samlet grafisk profil.

Identifikasjon
For at alle skal oppfatte at det er Rana kommune som står bak et budskap, må vi opptre konsekvent. Med tiden innarbeides gjenkjenning og identifikasjon hos mottakerne, og vi oppnår større gjennomslagskraft.

Troverdighet
Et gjennomtenkt grafisk utseende gir et profesjonelt inntrykk og forsterker vårt budskap på en positiv måte. Det er derfor viktig at alle som kommuniserer benytter samme visuelle base, slik at vi oppfattes som seriøse og troverdige.

Innhold
Det er mange i kommunen som på ulike måter har behov for å kommunisere både internt og eksternt. Gjennom å benytte de malene og retningslinjene som angis i denne profilen, behøver man ikke bruke tid på uttrykket, men heller konsentrere seg om innholdet i budskapet som skal formidles.

Slik er det ressursbesparende at alle benytter ferdigutviklede maler, uansett avdeling. Og nå er det viktig at alle i kommunen tar i bruk den visuelle profilen, slik at vi oppnår ønsket effekt.

Vilkår for bruk av profilen
Denne profilen eies av Rana kommune. Alle elementer er forbeholdt markedsføring av Rana kommune. Nedlastbart materiell finnes for trykk, for print eller for skjermvisning.

Du kan laste ned ferdige maler for enkle produksjoner fra denne nettsiden. Det er blant annet utviklet wordmaler på diverse kontormateriell. Det er også laget annonsemaler for fellesannonser, avdelingsannonser og for utlysing av ledige stillinger. Der det finnes ferdige maler, skal disse brukes. For mer avansert produksjon (der mer kreativitet kreves for å utforme budskapet på en interessant måte), finnes det større muligheter for variert formgivning. Men det er viktig at profilelementer, som logo og dekorer alltid benyttes i sin originale form. Størrelsesforhold, avstander, farger og skrift kan ikke endres. Last ned pdf av profilheftet for å se elementene og for å få et inntrykk av profilen i bruk.

Ta kontakt
Ved spørsmål eller særlige behov, eller hvis du ikke finner en løsning tilpasset ditt behov, – må du kontakte kommunens profilansvarlige som er:

Serviceavdelingen
Tlf: 75 14 50 00
Epost til serviceavdelingen

Ta også gjerne kontakt for rådgivning underveis eller for godkjenning før ditt produkt ferdigstilles.

Direkte link til Åndsverksloven